Fantoft stavkirke

fantoft-stavkirke er en vakker middelalderkirke fra 1150. Den lå opprinnelig i Fortun i Sogn, men ble flyttet til Fana i Bergen 1883. Den nåværende stavkirken er en rekonstruksjon av kirken som brant ned i 1992.