Akropolis i Athen

Akropolis hører med når du for første gang besøker storbyen Athen. Akropolis betyr den høyeste byen. Dvs. en by som ligger høyt i terrenget og dermed er lett å forsvare mot fiendtlige angrep, og Akropolis i Athen er et typisk eksempel på det med sin beliggenhet høyt over det meste av byen. Bygningen til venstre […]

Read More